logo

Kurz: 26.10.2023 – Sprevádzanie umierajúcich / paliatívna starostlivosť v ZSS

Detaily kurzu
Názov26.10.2023 – Sprevádzanie umierajúcich / paliatívna starostlivosť v ZSS
Dátum konania26.10.2023
Začiatok konania09:00
Predpokladaný koniec12:00
Miesto konaniaPiešťany, Vajanského 58
Obsah kurzuCieľ
V zariadeniach sociálnych služieb je smrť prijímateľa sociálnej služby prirodzeným vyústením
poskytovania sociálnej služby. Starať sa o umierajúcich v zariadeniach sociálnych služieb je veľmi
citlivá a dôležitá úloha, ktorá si vyžaduje profesionálny, etický a ľudský prístup. Umierajúci ľudia
potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorá im pomôže prekonať strach, bolesť, utrpenie a častokrát aj
odlúčenie od blízkych.

Cieľom kurzu je poukázať na zákonitosti sprevádzania umierajúcich ako na službu človeka človeku,
pomenovať požiadavky na tých, ktorí sa starajú a ujasniť, že cieľom paliatívnej starostlivosti je
zvyšovanie kvality posledného obdobia života prijímateľa sociálnej služby vďaka individuálnemu
prístupu k jeho potrebám.

Obsah

Biologické, etické, psychosociálne a spirituálne aspekty umierania a smrti
Filozofia a koncept paliatívnej starostlivosti
Etické a psychologické aspekty v paliatívnej starostlivosti
Predpoklady a požadované vlastnosti personálu starajúceho sa o umierajúcich
Multidisciplinárny tím
Komunikácia s umierajúcim a otázka informovanosti o jeho stave
Komunikácia personálu s príbuznými umierajúceho
Starostlivosť o mŕtve telo
Cieľová skupina
Kurz je určený pre sociálny personál, sociálne pracovníčky, manažéra kvality, inštruktorov
sociálnej rehabilitácie, opatrovateľov, ošetrovateľský personál a každého odborného
zamestnanca v zss.

Rozsah
3 hodiny

Prihlásiť sa môžete aj cez https://www.dodsacademy.sk/produkt/12-10-2023-sprevadzanie-umierajucich-paliativna-starostlivost-v-zss/
Cena na osobu99,00 €-