logo

Kurz: 05.10.2023- Ako porozumieť a dohovoriť sa s každým – augmentatívna a alternatívna komunikácia v praxi pracovníka ZSS

Detaily kurzu
Názov05.10.2023- Ako porozumieť a dohovoriť sa s každým – augmentatívna a alternatívna komunikácia v praxi pracovníka ZSS
Dátum konania05.10.2023
Začiatok konania09:00
Predpokladaný koniec12:00
Miesto konaniaPiešťany, Vajanského 58
Obsah kurzuCieľ
Komunikácia je podstatou celej ľudskej existencie, vďaka nej sme schopní tvoriť vzťahy,
informovať, byť nezávislý. Počas kurzu sa zoznámite s poznatkami a možnosťami aplikácie
augmentatívnej a alternatívnej komunikácie u ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou.
S možnosťou komunikovať, vyjadriť sa, rozhodovať rastie kvalita života.

Obsah

Komunikácia, jej zákonitosti, funkcie a komunikačný proces
Mýty v AAK, výhody a limity AAK v praxi
Možnosti a spôsoby AAK
Software využívaný v AAK
Využitie v starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby, pri komunikácii a tvorbe ľahko
čitateľných textov a dokumentov
Cieľová skupina
Kurz je určený pre sociálny personál, sociálne pracovníčky, inštruktorov sociálnej
rehabilitácie, opatrovateľov a každého odborného zamestnanca v ZSS.

Rozsah
4 hodiny

Súčasťou kurzu bude diskusia o využívaní a limitoch AAK v praxi zamestnancov zariadení sociálnych
služieb, ako aj prípadové štúdia.

Prihlásiť sa môžete aj cez https://www.dodsacademy.sk/produkt/https-www-dodsacademy-sk-produkt-ako-porozumiet-a-dohovorit-sa-s-kazdym-aak/
Cena na osobu99,00 €-