logo

Kurz: Dokumentácia ako dôkaz v súvislosti s Inšpekciou v sociálnych veciach

Detaily kurzu
NázovDokumentácia ako dôkaz v súvislosti s Inšpekciou v sociálnych veciach
Dátum konania17.05.2023
Začiatok konania09:00
Predpokladaný koniec12:00
Miesto konaniaVajanského 58, Piešťany
Obsah kurzuDokumentácia vo všetkých náležitostiach, ktoré majú vzťah k poskytovanej sociálnej a ošetrovateľskej službe, slúžia nielen ako pracovný nástroj, ale aj ako doklad alebo dokonca dôkaz v prípade prešetrovania sťažnosti alebo súdneho sporu. Z tohto uhla pohľadu je nevyhnutné vedieť, čo všetko by mala obsahovať, a pri dodržaní akých podmienok je nutné s ňou pracovať.


Na kurze sa budeme zaoberať:
- Obsah dokumentácie sociálnej a ošetrovateľskej vo vzťahu k platnej legislatíve.
- Podmienky a zodpovednosť za správne vedenie a ukladanie dokumentácie. Forma, obsah a frekvencia záznamov v dokumentácii, najčastejšie chyby a pochybenia.
- Previazanosť dokumentácie sociálnej a ošetrovateľskej.
- Zdieľanie informácií v rámci multidisciplinárneho tímu a pri spolupráci s rodinou klienta.
- Dokumentácia ako dôkaz o poskytnutej službe, dôkaz postupu v súlade s metodickými postupmi, podklad pre kontrolnú činnosť a zvyšovanie kvality služby.
- Obsahová primeranosť dokumentácie.

Formou zážitkového vzdelávania a príkladov z praxe získate ucelené informácie, čo všetko a v akom rozsahu musí obsahovať dokumentácia pobytovej sociálnej služby, tak aby zodpovedala legislatívnym normám, špecifickým potrebám klienta a aktuálnym požiadavkám dobrej praxe.
Cena na osobu89,00 €
Kurz je plne obsadený-