logo

Workshop: Aktualizácia IS DODS v nadväznosti k Zákonu o inšpekcii

Detaily workshopu
NázovAktualizácia IS DODS v nadväznosti k Zákonu o inšpekcii
Dátum konania21.11.2022
Začiatok konania09:00
Predpokladaný koniec13:00
Miesto konaniaBanská Štiavnica, Pletiarska 10
Obsah workshopuPozývame používateľov informačného systému DODS na spoločné stretnutie, ktorého nosnou témou bude prijatý Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach a v nadväznosti na túto legislatívnu zmenu aktualizácia IS DODS práve v oblastiach, ktoré nám ako poskytovateľovi sociálnych služieb napomáhajú napĺňať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby a tým aj spokojnosť našich klientov a zamestnancov.

Program workshopu:

- Zákon č. 345/2022 Z. z. - Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zhrnutie, príloha č.2 k Zákonu č.448/2008 Z.z. (Štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby)
- Aktualizácia IS DODS – akým spôsobom dokáže byť informačný systém nápomocný svojim používateľom pri evidencii, dokumentácii a plnení podmienok kvality
- Diskusia


Počas stretnutia bude zabezpečený pitný režim, káva, čaj, drobné občerstvenie.
Cena na osobu49,00 €-