logo

Kurz: Ochranné osobné pracovné pomôcky

Detaily kurzu
NázovOchranné osobné pracovné pomôcky
Dátum konania20.09.2022
Začiatok konania10:00
Predpokladaný koniec12:00
Miesto konaniaPiešťany, Kukučinová 21
Obsah kurzuPoznáte modul sklad OOPP?

Na kurze vás naučíme ako evidovať ochranné osobné pracovné pomôcky v systéme DODS a kde nájdete evidenčnú kartu zamestnanca.

V evidencii je možné zaznamenávať expiráciu ochranných pomôcok podľa vypracovanej dokumentácie BOZP:

Povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky je uvedená v § 6 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o BOZP“). Konkrétne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sú uvedené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „nariadenie o požiadavkách na OOPP“).Cena na osobu39,00 €-