logo

Kurz: Monitoring rizík klienta a individuálny rizikový plán v IS DODS

Detaily kurzu
NázovMonitoring rizík klienta a individuálny rizikový plán v IS DODS
Dátum konania09.09.2022
Začiatok konania09:00
Predpokladaný koniec12:00
Miesto konaniaPiešťany, Kukučínova 21
Obsah kurzuCieľom kurzu je objasniť

- aké možnosti ponúka IS DODS pri zisťovaní a posudzovaní rizík

- ako a kedy využiť testy a škály - MNA test, Frail test, Norton škála, ADL test, MMSE test, riziko pádu, suicidiálneho správania, agresivity

- ako a kde evidovať mimoriadne situácie

- prečo je dôležité evidovať mimoriadne situácie klientov - pády, obmedzenia, agresívne správanie

- prečo, ako a kedy vypracovávať individuálny rizikový plán klienta, prijímať opatrenia a vyhodnocovať ich účinnosť

Kurz je určený pre ošetrovateľský personál, sociálny personál, vedúcu sestru, manažéra kvality

Všetci účastníci získajú potvrdenie o vzdelávaní.
Cena na osobu49,00 €
Prihlásenie sa na kurz
Váš DODS login
Vaše DODS heslo
Počet prihlásených osôb spolu (voľných miest: 5)
Telefonický kontakt na Vás
Emailový kontakt na Vás-