logo

Kurz: Ošetrovateľská práca v IS DODS

Detaily kurzu
NázovOšetrovateľská práca v IS DODS
Dátum konania30.05.2022
Začiatok konania13:00
Predpokladaný koniec16:00
Miesto konaniaHotel Chemes Zemplínska Šírava, 072 36 Kaluža
Obsah kurzuCieľom kurzu Ošetrovateľská práca v IS DODS je objasniť

- prečo a ako posudzujeme stav PSS a následne ročne znovuposudzujeme
- ako denne evidujeme ošetrovateľské úkony a intervencie
- aké máme možnosti pri zadávaní jednotlivých hodnôt do IS DODS
- ako vypracovať plán ošetrovateľskej starostlivosti
- ako evidovať lieky a indikovať jednotlivým klientom
- ako využiť testy/škály pri vyhodnocovaní rôznych rizík
- prečo je dôležité evidovať mimoriadne situácie klientov - pády, obmedzenia, agresívne správanie

Kurz je určený pre ošetrovateľský personál, hlavné sestry, vedúcich pracovníkov

Všetci účastníci získajú potvrdenie o vzdelávaní.
Cena na osobu49,00 €-